مهمترین چک لیست راه اندازی شرکت من!

اگه می خواید کار آفرین بشید لازمه در “ارزیابی از موقعیتی که الان در آن قرار دارید”، با خودتون صادق باشید.