ایجاد clone در کنسول وب ESXi 6.5 به بالا بدون vsphere

در اکثر پروژه ها لازم میشه یک clone از virtual machine یا vm موجود روی …

ایجاد clone در کنسول وب ESXi 6.5 به بالا بدون vsphere ادامۀ مطلب »