آیا من شخص مناسبی برای تدریس این دوره هستم؟

من بابک وارسته مدت ۲۲ سال در زمینه کامپیوتر و اینترنت فعالیت مستمر داشتم.در سال ۲۰۰۲ مدارک MCSE 2000 رو امتحان دادم و گرفتم.

این بلوک اطلاعات تکمیلی درس است.

اسکرول به بالا