Chapter 02 The OSI Reference model

در این فصل به یکی از مهمتریم مباحث شبکه میپردازیم.مبحثی که میتونه وجه تمایز شما با بقیه مدیرشبکه ها باشه. مبحثی که باعث حرکت شما از تکنسین بودن به متخصص بودن میشه.

به پایین این صفحه مراجعه کنید و قسمتهای این فصل رو دریافت کنید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه خود را منتشر کنید

اسکرول به بالا