چطوری درخواست کار بدم؟

سریع ترین راه که 24 ساعته در دسترسه

ارسال در خواست همکاری در گروه مدیرشبکه فقط از طریق این فرمه(لطفا تماس تلفنی نگیرید). امیدواریم واجد شرایط باشی و تا 3 روزه آینده باهات تماس بگیریم

توجه: در صورت پذیرفته شدن، بعد از ارسال فرم طی 72 ساعت کاری آینده  برای مصاحبه حضوری با شما ارتباط می گیریم. (لطفا تماس تلفنی نگیرید)

اسکرول به بالا