آیا من شخص مناسبی برای تدریس این دوره هستم؟

من بابک وارسته مدت 22 سال در زمینه کامپیوتر و اینترنت فعالیت مستمر داشتم.در سال …

آیا من شخص مناسبی برای تدریس این دوره هستم؟ ادامه »