سرزنش میشی؟قورباغه ناشنوا باش!

اگه دوستات و خانواده کار جدیدی رو که شروع کردی مسخره یا سرزنش میکنن و بی فایده میدونن و تو تحت تاثیر قرار میگیری و دچار سرخوردگی میشی،این نوشته برای …

سرزنش میشی؟قورباغه ناشنوا باش! ادامۀ مطلب »