۱۲ باور اشتباه در مورد کارسخت – قسمت اول

حتما شما هم این جمله مشهور رو شنیدید که:”اگر میخوای پیشرفت کنی باید سخت کارکنی!”.ولی در واقع کارسخت قرار نیست منجر به پیروزی و ثروت بشه.لزوما همیشه نه! در این …

۱۲ باور اشتباه در مورد کارسخت – قسمت اول ادامۀ مطلب »