سرزنش میشی؟قورباغه ناشنوا باش!

اگه دوستات و خانواده کار جدیدی رو که شروع کردی مسخره یا سرزنش میکنن و …

سرزنش میشی؟قورباغه ناشنوا باش! ادامه »