نسخه مناسب ویندوز سرور ۲۰۱۶ برای مشتری من کدام است؟

 اکثر پیمانکاران و مدیران شبکه های کامپیوتری آگاهی درستی در مورد نسخه ویندوز سرور ۲۰۱۶ مورد نیاز مشتری یا خودشان را به درستی ندارند و در اکثر مواقع بدون توجه به نیازهای اصلی،اقدام به نصب نسخه اشتباه از ویندوز سرور ۲۰۱۶ میکنند که تبعات خاص خودرا در مصرف منابه و ارائه خدمات درخواستی خواهد داشت.در […]