Eve NG شبیه سازی که حتما باید نصب کنید!

برای کسی که با اراده قوی شروع به گذراندن علوم آی تی میکند بزرگترین مشکل، عدم دسترسی به محیطآزمایشگاهی شبکه با تجهیزات مناسب و کافی میباشد.در این نوشتار راه حلی برای رهایی از شر این معضل بزرگ ارائه میشود. معرفی eve ng : نرم افزار eve ng یک امولاتور کامل تجهیزات میباشد.با نصب این نرم […]