افزودن لینک اینترانت به روتر متصل به اینترنت

ممکنه برای شما یا مشتریتون پیش بیاد که روتری باشه که از یکسو به LAN و از یکسو به اینترنت متصل باشه و حالا درخواست اتصال به شبکه دولت یا …

افزودن لینک اینترانت به روتر متصل به اینترنت ادامۀ مطلب »