نسخه مناسب ویندوز سرور ۲۰۱۶ برای مشتری من کدام است؟

 اکثر پیمانکاران و مدیران شبکه های کامپیوتری آگاهی درستی در مورد نسخه ویندوز سرور ۲۰۱۶ مورد نیاز مشتری یا خودشان را به درستی ندارند و در اکثر مواقع بدون توجه …

نسخه مناسب ویندوز سرور ۲۰۱۶ برای مشتری من کدام است؟ ادامۀ مطلب »